Zapytanie o maszynę:
Kiedy?
Gdzie?
Dane kontaktowe
Treść zapytania
Regulamin newslettera

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka HKL BAUMSCHINEN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000124802 (dalej jako: „Spółka”).

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja Naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie. 

 

 Mają Państwo prawo do: 

1) uzyskania dostępu do treści Państwa danych osobowych,

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

5) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy)

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).