REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER HKL

Usługa „Newsletter HKL” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji związanych ze sprzedażą towarów i usług w zakresie działalności gospodarczej HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o..

Korzystanie z usługi „Newsletter HKL” jest dobrowolne i bezterminowe.

W celu świadczenia usługi „Newsletter HKL”  HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o. pozyskuje od osób (podmiotów) zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej oraz numerów telefonów komórkowych.

Zarejestrowana osoba (podmiot), w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

Informację dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link „Polityka prywatności” znajdujący się na dole strony hkl.pl. Zmianę swoich danych można dokonać wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy na stronie hkl.pl lub listownie. Usunięcie swoich danych można dokonać poprzez link znajdujący się w otrzymanym biuletynie lub wysyłając wiadomość przez formularz kontaktowy na stronie hkl.pl bądź listownie.

Administratorem danych jest HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23. Dane osobowe (tj. adresy e-mail oraz numery telefonów) zbierane są przez HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o. wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter HKL”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie (podmiotowi), której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23, w celu korzystania z prowadzonej przez  HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o. usługi „Newsletter HKL”. Zapoznałem (-am ) się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom (-a), iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter HKL”.