Przeglądy i konserwacja

HKL Serwis

Dobry fundament

Stawiamy na diagnostykę jako podstawę utrzymania sprawności maszyn w maksymalnie długim okresie użytkowania. Przeprowadzane przez nas pomiary hydrauliczno-elektroniczne umożliwiają wczesne wykrycie wszelkich odchyleń parametrów pracy jeszcze przed powstaniem awarii.

Inżynierowie i technicy serwisu HKL dysponują centralnym rejestrem dokumentacji serwisowej, w którym przechowywane są kompletne dane o maszynie, planowanych przeglądach, wykonanych naprawach, przebiegu gwarancji, zgłoszonych zleceniach itp.